Saltar ao contido

Valentín Paz-Andrade

En Galicitas, o Wikiquote en galego.
Valentín Paz-Andrade
Valentín Paz-Andrade
Valentín Paz-Andrade
Véxase tamén...
Artigo na Galipedia
Multimedia en Wikimedia Commons
Textos en Galifontes

Valentín Paz-Andrade (1898-1987), xurista, político e escritor galego. Adicóuselle o Día das Letras Galegas no ano 2012.


  • Roberto escrebeu un "Entre paréntesis" -era o título da súa sección-, en latín. Ao día seguinte un irmán seu que era cura en San Benito de Lores, perto de Sanxenxo, buscoume unha mañá e díxome: "Mira, Valentín, non lle deixes escreber en latín a Roberto porque está escoñando a lingua do Lazio." Entrevista con Valentín Paz-Andrade, en Galicia, ed. facsimilar, Eds. do Castro, 1990.
  • "A imaxe do que unha lingua foi ou deixou de ser no percurso das edás, non se debera interpor na comprensión do seu destiño". O porvir da lingua galega, 1968, Círculo das Artes, Lugo.

Reintegracionismo[editar]

  • "... dada la identidad estructural que conservan el portugués y el gallego, recíprocamente inteligibles. Se trata de una lengua con la cual pueden entenderse hoy millones de personas, aunque lo hablen con distinto acento o escriban de forma diferente cierto número de vocablos. En el cómputo se comprenden las poblaciones de Galicia, Portugal -con sus colonias-, y Brasil. El mapa del idioma de Camões y Rosalía se extiende a cuatro continentes" (pp. 138-139). Galicia como tarea. Buenos Aires: Ediciones Galicia 1959.
  • "... que el mismo idioma se module con distinto acento y hasta que un cierto número de palabras y giros se pronuncien o construyan de manera diferente en Galicia, Portugal y Brasil, tiene una importancia secundaria. Nunca podrá explicar satisfactoriamente la desconexión práctica entre la rama galaica y la lusa, del idioma común, Y, mucho menos, la orientación del problema, cerrado sus perspectivas dentro del marco regional y el concepto vernacular del idioma. ... Toda posición que suponga desconocimiento de la unidad estructural, debe en este caso reputarse falsa. ... Por tanto, no puede parecer razonable cualquier tendencia que reduzca el problema a la rehabilitación literaria de una lengua retardada en su forma escrita, haciendo caso omiso, o poco menos, de la evolución que experimentó durante siglos de uso múltiple y pleno, fuera del área de origen. Mucho más constructiva sería la tendencia a la asimilación de las voces necesarias, cuyo uso es normal en la otra rama del mismo árbol lingüístico" (pp. 145-146). Galicia como tarea. Buenos Aires: Ediciones Galicia 1959.
  • ¿Que camiño debe escoller Galiza para axustar a futura evolución da sua lingua? ... ¿Non pode d-algún xeito estar recramendo certa virada no rumo da política interna do idioma? ... ¿O galego ha de seguir mantendo unha liña autónoma na sua evolución como idioma, ou ha de pender a mais estreita similaridade co-a lingua falada, e sobre todo escrita, de Portugal e-o Brasil? ... Non se pretende chegar á unificación literal. mais trátase de conter a disociación, facendo os axustes necesarios pra aproveitar as ventaxas mútuas que un intertroque permanente podería proporciar. A ninguén se lle oculta que, da parte da Galiza, hai a gañar moito mais que a perder, si a relación entre unha e outra fala se avivece e sostén. Páx. 131. A evolución trans-continental da lingua galaico.portuguesa, varios, O porvir da lingua galega, Lugo, Círculo de las Artes 1968, 166 pp., pp. 115-132.
  • Que sorte de cegueira pode aínda hoxe, co-a mellor intención, seguir pechando as portas do idioma, abertas car-a sua máis grandiosa froración humán e literaria? Cecais estamos diante do no máis tolledor da cultura galega, aínda que moitos non teñan reparado n-el. Epistolario 1997, páx. 196.

Véxase tamén[editar]

Outras páxinas de Galicitas[editar]