Módulo:Citas/Whitelist

En Galicitas, o Wikiquote en galego.

Indicacións de uso do módulo

Obxectivo[editar]

Modelos de citas
{{Cita arXiv}} pre-impresións de arXiv
{{Cita audiovisual}} medios audiovisuais
{{Cita audiovisual notas}} notas e libretos de medios audiovisuais
{{Cita conferencia}} conferencias publicadas
{{Cita DVD notas}} notas e libretos de DVDs/BRs
{{Cita enciclopedia}} coleccións editadas
{{Cita entrevista}} entrevistas
{{Cita episodio}} episodios de televisión ou radio
{{Cita discurso}} discursos
{{Cita grupo novas}} grupos de novas online
{{Cita informe}} informes
{{Cita informe técnico}} informes técnicos
{{Cita libro}} libros
{{Cita lista correo}} listas de distribución correo electrónico públicas
{{Cita mapa}} mapas
{{Cita nota de prensa}} notas de prensa
{{Cita novas}} artigos de noticias
{{Cita podcast}} podcast de son ou video
{{Cita publicación periódica}} revistas, xornais, papeis académicos
{{Cita serie}} series de son ou video
{{Cita sinal}} sinais, placas, carteis
{{Cita tese}} teses
{{Cita tweet}} tweets
{{Cita videoxogo}} videoxogos
{{Cita web}} fontes web
Citas Harvard

Módulo de soporte para a xeración de referencias do tipo "cita xxxx". Empregado polos modelos de citas.

Compoñentes do Módulo[editar]

Páxina Páxina de probas Descrición
Módulo:Citas Módulo:Citas/probas Renderizado e funcións de apoio
Módulo:Citas/Configuration Módulo:Citas/Configuration/probas Táboas de traducións, identificación e manexo de erros
Módulo:Citas/Whitelist Módulo:Citas/Whitelist/probas Lista de parámetros activos e obsoletos
Módulo:Citas/ValidaciónDatas Módulo:Citas/ValidaciónDatas/probas Validación de formato de datas (non usado, placeholder)
Módulo:Citas/Suggestions Módulo:Citas/Suggestions/probas Lista de erros comúns nos identificadores de parámetros ligados aos identificadores correctos
Esta documentación está transcluída desde Módulo:Citas/Whitelist/uso. Os editores poden probar cambios no mesmo en Módulo:Citas/Whitelist/probas.
Por favor, engade as categorías na subpáxina de documentación e os interwikis no Wikidata. Ver as subpáxinas deste módulo.

--[[--------------------------< P A R A M E T E R S   N O T   S U P P O R T E D >------------------------------

This is a list of parameters that once were but now are no longer supported:

	['albumlink'] = nil,			-- unique alias of titlelink used by old cite AV media notes
	['albumtype'] = nil,			-- controled inappropriate functionality in the old cite AV media notes
	['artist'] = nil,				-- unique alias of others used by old cite AV media notes
	['Author'] = nil,				-- non-standard capitalization
	['authorformat'] = nil,			-- primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['author-format'] = nil,		-- primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['author-name-separator'] = nil,-- primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['author-separator'] = nil,		-- primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['began'] = nil,				-- module handles date ranges; cite episode and cite series
	['chapterlink'] = nil,			-- if ever necessary to link to a chapter article, |chapter= can be wikilinked 
	['chapter-link'] = nil,			-- 
	['cointerviewers'] = nil,		-- unique alias of others used by old cite interview
	['day'] = nil,					-- deprecated in {{citation/core}} and somehow undeprecated in Module:Citation/CS1 and now finally removed
	['director'] = nil,				-- unique alias of author used by old cite DVD-notes
	['DoiBroken'] = nil,			-- not used, non-standard captialization
	['Editor'] = nil,				-- non-standard capitalization
	['editorformat'] = nil,			-- primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['EditorSurname'] = nil,		-- non-standard capitalization
	['editor-format'] = nil,		-- primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['EditorGiven'] = nil,			-- non-standard capitalization
	['editor-name-separator'] = nil,-- primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['editor-separator'] = nil,		-- primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['Embargo'] = nil,				-- not used, non-standard capitalization
	['ended'] = nil,				-- module handles date ranges; cite episode and cite series
	['month'] = nil,				-- functionality supported by |date=
	['name-separator'] = nil,		-- primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['notestitle'] = nil,			-- unique alias of chapter used by old cite AV media notes
	['PPrefix'] = nil,				-- non-standard capitalization
	['PPPrefix'] = nil,				-- not used, non-standard capitalization
	['pp-prefix'] = nil,			-- not used, not documented
	['p-prefix'] = nil,				-- not used, not documented
	['publisherid'] = nil,			-- unique alias of id used by old cite AV media notes and old cite DVD-notes
	['Ref'] = nil,					-- non-statndard capitalization
	['separator'] = nil,			-- this functionality now provided by |mode=
	['titleyear'] = nil,			-- unique alias of origyear used by old cite DVD-notes

	['Author#'] = nil,				-- non-standard capitalization
	['authors#'] = nil,				-- no need for multiple lists of author names
	['Editor#'] = nil,				-- non-standard capitalization
	['editors#'] = nil,				-- no need for multiple lists of editor names
	['EditorGiven#'] = nil,			-- non-standard capitalization
	['EditorSurname#'] = nil,		-- non-standard capitalization

]]

--[[--------------------------< PARÁMETROS >--------------------------------------

Os elementos de whitelist.basic_arguments[] poden ter tres valores:
	true - parámetros válidos e soportados
	false - parámetros desbotados pero todavía soportados
	nil - parámetros non válidos, non soportados
	
]]

local whitelist = {}

local basic_arguments = {
	--Argumentos básicos, non numerados
	--GALEGO
	['anfitrión'] = true,
	['ano'] = true,
	['anoorixinal'] = true,
	['ano-orixinal'] = true,
	['apelido'] = true,
	['apelidos-editor'] = true,
	['apelidos-autor'] = true,
	['apelido-editor'] = true,
	['apelido-autor'] = true,
	['apartado'] = true,
	['artigo'] = true,
	['arxiv'] = true,
	['ARXIV'] = true,
	['asin'] = true,
	['ASIN'] = true,
	['asin-tld'] = true,
	['ASIN-TLD'] = true,
	['apelidos'] = true,
	['autor'] = true,
	['autores'] = true,
	['axencia'] = true,
	['bibcode'] = true,
	['BIBCODE'] = true,
	['dataacceso'] = true,
	['data-acceso'] = true,
	['dataarquivo'] = true,
	['data-arquivo'] = true,
	['dataemisión'] = true,
	['data-emisión'] = true,
	['doi-roto'] = true,
	['cadea'] = true,
	['canle'] = true,
	['capítulo'] = true,
	['capítulo-trad'] = true,
	['cartografía'] = true,
	['cidade'] = true,						-- cita entrevista, cita episodio, cita serie
	['cita'] = true,
	['clase'] = true,						-- cita arxiv
	['coautor'] = false,					-- desbotado
	['coautores'] = false,					-- desbotado
	['colección'] = true,
	['créditos'] = true, 					-- cita episodio, cita serie
	['comezo'] = false,						-- desbotado; cita episodio, cita serie
	['conferencia'] = true,
	['contribución'] = true,
	['data'] = true,
	['dataemisión'] = true,
	['data-emisión'] = true,
	['datapublicación'] = true,
	['data-publicación'] = true,
	['dicionario'] = true,
	['distribuidora'] = true,
	['doi'] = true,
	['DOI'] = true,
	['edición'] = true,
	['editores'] = true,
	['editorial'] = true,
	['embargo'] = true,
	['en'] = true,
	['enciclopedia'] = true,
	['entrada'] = true,
	['entrevistador'] = true,
	['evento'] = true,
	['episodio'] = true,					-- cita serie
	['escala'] = true,
	['estación'] = true,
	['expediente'] = true,
	['fin'] = false,						-- desbotado; cita episodio, cita serie
	['formato'] = true,
	['formato-arquivo'] = true,
	['formatoautor'] = false,				-- desbotado 
	['formato-autor'] = false,				-- desbotado
	['formato-capítulo'] = true,
	['formato-conferencia'] = true,
	['formato-contribución'] = true,
	['formato-editor'] = false,
	['formatoeditor'] = false,
	['formato-evento'] = true,
	['formato-lista-nomes'] = true,
	['formato-mapa'] = true,				-- cita mapa
	['formato-sección'] = true,
	['grao'] = true,
	['grupo-novas'] = true,
	['id'] = true,
	['ID'] = true,
	['idioma'] = true,
	['indicativo']=true,				-- cita entrevista
	['institución'] = true,
	['isbn'] = true,
	['ISBN'] = true,
	['issn'] = true,
	['ISSN'] = true,
	['jfm'] = true,
	['JFM'] = true,
	['jstor'] = true,
	['JSTOR'] = true,
	['lccn'] = true,
	['LCCN'] = true,
	['lenda-tempo'] = true,
	['ligazónautor'] = true,
	['ligazón-autor'] = true,
	['ligazón-título'] = true,
	['ligazóntítulo'] = true,
	['ligazón-episodio'] = true,
	['ligazónepisodio'] = true,
	['ligazón-editor'] = true,
	['ligazón-serie'] = true,
	['ligazón-series'] = true,
	['ligazónserie'] = true,
	['ligazónserie'] = true,
	['ligazónsuxeito'] = true,
	['ligazón-suxeito'] = true,
	['lingua'] = true,
	['lista-correo'] = true,
	['localidade'] = true,
	['localización'] = true,
	['lugar'] = true,
	['lugarpublicación'] = true,
	['lugar-publicación'] = true,
	['mapa'] = true,						-- cita mapa
	['minutos'] = true,
	['medio'] = true,
	['mensaxe-id'] = true,
	['mes'] = false,						-- desbotado
	['modo'] = true,
	['mr'] = true,
	['MR'] = true,
	['nome'] = true,
	['nome-autor'] = true,
	['nome-editor'] = true,
	['nopp'] = true,
	['no-pp'] = true,
	['número'] = true,
	['número-autores'] = true,
	['número-editores'] = true,
	['número-series'] = true,
	['obra'] = true,
	['oclc'] = true,
	['OCLC'] = true,
	['ol'] = true,
	['OL'] = true,
	['osti'] = true,
	['OSTI'] = true,
	['outros'] = true,
	['persoa'] = true,
	['persoas'] = true,
	['p'] = true,
	['páxina'] = true,
	['páxinas'] = true,
	['páxina-web'] = true,
	['páxinaweb'] = true,
	['pmc'] = true,
	['PMC'] = true,
	['pmid'] = true,
	['PMID'] = true,
	['pp'] = true,
	['programa'] = true,					-- cita entrevista
	['publicación'] = true,
	['recadro'] = true,
	['rede'] = true,
	['ref'] = true,
	['Ref'] = true,
	['revista'] = true,
	['rexistro'] = true,
	['rfc'] = true,
	['RFC'] = true,
	['sección'] = true,
	['seccións'] = true,					-- cita mapa
	['separador-autor'] = false,			-- desbotado
	['separador-nome-autor'] = false,		-- desbotado
	['serie'] = true,
	['series'] = true,
	['separador-series'] = true,
	['subscrición'] = true,
	['ssrn'] = true,
	['SSRN'] = true,
	['suxeito'] = true,
	['tempada'] = true,
	['tempo'] = true,
	['temporada'] = true,
	['tipo'] = true,
	['título'] = true,
	['título-libro'] = true,
	['títulolibro'] = true,
	['títulotrad'] = true,
	['título-trad'] = true,
	['título-translit'] = true,
	['trad-capítulo'] = true,
	['trad-título'] = true,
	['trad_título'] = true,
	['transcrición'] = true,
	['transcrición-url'] = true,
	['url'] = true,
	['URL'] = true,
	['urlarquivo'] = true,
	['url-arquivo'] = true,
	['urlcapítulo'] = true,
	['url-capítulo'] = true,
	['urlconferencia'] = true,
	['url-conferencia'] = true,
	['urlcontribución'] = true,
	['url-contribución'] = true,
	['urlevento'] = true,
	['url-evento'] = true,
	['urlmapa'] = true,						-- cita mapa
	['url-mapa'] = true,					-- cita mapa
	['urlmorta'] = true,
	['urlsección'] = true,
	['url-sección'] = true,
	['urltranscrición'] = true,
	['url-transcrición'] = true,
	['vía'] = true,
	['volume'] = true,
	['xornal'] = true,
	['zbl'] = true,
	['ZBL'] = true,

	['autor-máscara'] = true,
	['máscara-autor'] = true,
	['editor-máscara'] = true,
	['máscara-editor'] = true,

	['resumo-data'] = true,
	['data-resumo'] = true,
	['resumo-formato'] = true,
	['formato-resumo'] = true,
	['resumo-fonte'] = true,
	['fonte-resumo'] = true,
	['url-resumo'] = true,
	['resumo-url'] = true,
	['resumo'] = true,
	
	['últimoamp'] = true,
	['último-amp'] = true,
	['puntofinal'] = true,

	--INGLÉS (orixinais)
	--Manter mentres non se corrixan nas chamadas aos modelos
	--Unha vez se retiren deben pasarse a Módulo:Citas/Suggestions
	['accessdate'] = true,
	['access-date'] = true,
	['agency'] = true,
	['airdate'] = true,
	['air-date'] = true,
	['archivedate'] = true,
	['archive-date'] = true,
	['archive-format'] = true,
	['archiveurl'] = true,
	['archive-url'] = true,
	['article'] = true,
	['at'] = true,
    ['author'] = true,
	['author-first'] = true,
	['author-last'] = true,
	['authorlink'] = true,
	['author-link'] = true,
	['authormask'] = true,
	['author-mask'] = true,
	['authors'] = true,
	['began'] = false,															-- deprecated because module handles date ranges; cite episode and cite series
	['booktitle'] = true,
	['book-title'] = true,
	['callsign']=true,				-- cite interview
	['call-sign']=true,				-- cite interview
	['cartography'] = true,
	['chapter'] = true,
	['chapter-format'] = true,
	['chapterurl'] = true,
	['chapter-url'] = true,
	['city'] = true,				-- cite interview, cite episode, cite serial
	['class'] = true,				-- cite arxiv and arxiv identifiers
	['coauthor'] = false,			-- deprecated
	['coauthors'] = false,			-- deprecated
	['conference'] = true,
	['conference-format'] = true,
	['conferenceurl'] = true,
	['conference-url'] = true,
	['contribution'] = true,
	['contribution-format'] = true,
	['contributionurl'] = true,
	['contribution-url'] = true,
	['contributor'] = true,
	['contributor-first'] = true,
	['contributor-last'] = true,
	['contributor-link'] = true,
	['contributor-mask'] = true,
	['credits'] = true,				-- cite episode, cite serial
	['date'] = true,
	['deadurl'] = true,
	['dead-url'] = true,
	['degree'] = true,
	['department'] = true,
	['dictionary'] = true,
	['displayauthors'] = true,
	['display-authors'] = true,
	['displayeditors'] = true,
	['display-editors'] = true,
	['docket'] = true,
	['doi-broken'] = true,
	['doi_brokendate'] = true,
	['doi-broken-date'] = true,
	['doi_inactivedate'] = true,
	['doi-inactive-date'] = true,
	['edition'] = true,
	['editor'] = true,
	['editor-first'] = true,
	['editor-given'] = true,
	['editor-last'] = true,
	['editorlink'] = true,
	['editor-link'] = true,
	['editormask'] = true,
	['editor-mask'] = true,
	['editors'] = true,
	['editor-surname'] = true,
	['encyclopaedia'] = true,
	['encyclopedia'] = true,
	['entry'] = true,
	['episode'] = true,															-- cite serial only TODO: make available to cite episode?
	['episodelink'] = true,														-- cite episode and cite serial
	['episode-link'] = true,													-- cite episode and cite serial
	['eprint'] = true,															-- cite arxiv and arxiv identifiers
	['event'] = true,
	['event-format'] = true,
	['eventurl'] = true,
	['event-url'] = true,
	['first'] = true,
	['format'] = true,
	['given'] = true,
	['host'] = true,
	['ignoreisbnerror'] = true,
	['ignore-isbn-error'] = true,
	['in'] = true,
	['inset'] = true,
	['institution'] = true,
	['interviewer'] = true,				--cite interview
	['interviewers'] = true,			--cite interview
	['issue'] = true,
	['journal'] = true,
	['language'] = true,
	['last'] = true,
	['lastauthoramp'] = true,
	['last-author-amp'] = true,
	['laydate'] = true,
	['lay-date'] = true,
	['laysource'] = true,
	['lay-source'] = true,
	['laysummary'] = true,
	['lay-summary'] = true,
	['lay-format'] = true,
	['layurl'] = true,
	['lay-url'] = true,
	['location'] = true,
	['magazine'] = true,
	['mailinglist'] = true,				-- cite mailing list only
	['mailing-list'] = true,			-- cite mailing list only
	['map'] = true,						-- cite map only
	['map-format'] = true,				-- cite map only
	['mapurl'] = true,					-- cite map only
	['map-url'] = true,					-- cite map only
	['medium'] = true,
	['message-id'] = true,			-- cite newsgroup
	['minutes'] = true,
	['mode'] = true,
	['name-list-format'] = true,
	['network'] = true,
	['newsgroup'] = true,
	['newspaper'] = true,
	['nocat'] = true,
	['no-cat'] = true,
	['nopp'] = true,
	['no-pp'] = true,
	['notracking'] = true,
	['no-tracking'] = true,
	['number'] = true,
	['origyear'] = true,
	['orig-year'] = true,
	['others'] = true,
	['p'] = true,
	['page'] = true,
	['pages'] = true,
	['people'] = true,
	['periodical'] = true,
	['place'] = true,
	['postscript'] = true,
	['pp-prefix'] = true,
	['PPrefix'] = true,
	['p-prefix'] = true,
	['program']=true,				-- cite interview
	['publicationdate'] = true,
	['publication-date'] = true,
	['publicationplace'] = true,
	['publication-place'] = true,
	['publisher'] = true,
	['quotation'] = true,
	['quote'] = true,
	['registration'] = true,
	['scale'] = true,
	['script-chapter'] = true,
	['script-title'] = true,
	['season'] = true,
	['section'] = true,
	['section-format'] = true,
	['sections'] = true,					-- cite map only
	['sectionurl'] = true,
	['section-url'] = true,
	['serieslink'] = true,
	['series-link'] = true,
	['seriesno'] = true,
	['series-no'] = true,
	['seriesnumber'] = true,
	['series-number'] = true,
	['series-separator'] = true,
	['sheet'] = true,															-- cite map only
	['sheets'] = true,															-- cite map only
	['station'] = true,
	['subject'] = true,
	['subjectlink'] = true,
	['subject-link'] = true,
	['subscription'] = true,
	['surname'] = true,
	['template doc demo'] = true,
	['template-doc-demo'] = true,
	['time'] = true,
	['timecaption'] = true,
	['time-caption'] = true,
	['title'] = true,
	['titlelink'] = true,
	['title-link'] = true,
	['trans_chapter'] = true,
	['trans-chapter'] = true,
	['trans-map'] = true;
	['transcript'] = true,
	['transcript-format'] = true,
	['transcripturl'] = true,
	['transcript-url'] = true,
	['trans_title'] = true,
	['trans-title'] = true,
	['translator'] = true,
	['translator-first'] = true,
	['translator-last'] = true,
	['translator-link'] = true,
	['translator-mask'] = true,
	['type'] = true,
	['vauthors'] = true,
	['veditors'] = true,
	['version'] = true,
	['via'] = true,
	['website'] = true,
	['work'] = true,
	['year'] = true,
}

local numbered_arguments = {
		
	--Argumentos numerados
	--GALEGO
	['autor#'] = true,
	['autor-nome#'] = true,
	['autor#-nome'] = true,
	['autor-apelidos#'] = true,
	['autor#-apelidos'] = true,
	['autor-ligazón#'] = true,
	['autor#-ligazón'] = true,
	['autor-máscara#'] = true,
	['autor#-máscara'] = true,
	['apelido#'] = true,
	['apelidos#'] = true,
	['apelido-autor#'] = true,
	['apelidos-autor#'] = true,
	['apelidos-editor#'] = true,
	['apelido-editor#'] = true,
	['editor#'] = true,
	['editor#-apelidos'] = true,
	['editor-apelidos#'] = true,
	['editor-apelidos#'] = true,
	['editor#-apelidos'] = true,
	['editor-nome#'] = true,
	['editor#-nome'] = true,
	['editor-ligazón#'] = true,
	['editor#-ligazón'] = true,
	['editor-máscara#'] = true,
	['editor#-máscara'] = true,
	['ligazónautor#'] = true,
	['ligazón-autor#'] = true,
	['ligazóneditor#'] = true,
	['ligazón-editor#'] = true,
	['ligazónsuxeito#'] = true,
	['ligazón-suxeito#'] = true,
	['máscara-autor#'] = true,
	['máscara-editor#'] = true,
	['nome#'] = true,
	['nome-autor#'] = true,
	['nome-editor#'] = true,
	['suxeito#'] = true,

	--INGLÉS (orixinais)
	--Manter mentres non se corrixan nas chamadas aos modelos
	--Unha vez se retiren poden pasarse a Módulo:Citas/Suggestions
	['author#'] = true,
	['author-first#'] = true,
	['author#-first'] = true,
	['author-last#'] = true,
	['author#-last'] = true,
	['author-link#'] = true,
	['author#link'] = true,
	['author#-link'] = true,
	['authorlink#'] = true,
	['author-mask#'] = true,
	['author#mask'] = true,
	['author#-mask'] = true,
	['authormask#'] = true,
	['contributor#'] = true,
	['contributor-first#'] = true,
	['contributor#-first'] = true,
	['contributor-last#'] = true,
	['contributor#-last'] = true,
	['contributor-link#'] = true,
	['contributor#-link'] = true,
	['contributor-mask#'] = true,
	['contributor#-mask'] = true,
	['editor#'] = true,
	['editor-first#'] = true,
	['editor#-first'] = true,
	['editor#-given'] = true,
	['editor-given#'] = true,
	['editor-last#'] = true,
	['editor#-last'] = true,
	['editor-link#'] = true,
	['editor#link'] = true,
	['editor#-link'] = true,
	['editorlink#'] = true,
	['editor-mask#'] = true,
	['editor#mask'] = true,
	['editor#-mask'] = true,
	['editormask#'] = true,
	['editor#-surname'] = true,
	['editor-surname#'] = true,
	['first#'] = true,
	['given#'] = true,
	['last#'] = true,
	['subject#'] = true,
	['subject-link#'] = true,
	['subject#link'] = true,
	['subject#-link'] = true,
	['subjectlink#'] = true,
	['surname#'] = true,
	['translator#'] = true,
	['translator-first#'] = true,
	['translator#-first'] = true,
	['translator-last#'] = true,
	['translator#-last'] = true,
	['translator-link#'] = true,
	['translator#-link'] = true,
	['translator-mask#'] = true,
	['translator#-mask'] = true,
}

return {basic_arguments = basic_arguments, numbered_arguments = numbered_arguments};