Saltar ao contido

Citacións equivocadas

En Galicitas, o Wikiquote en galego.

The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.

 • A única cousa que fai falla para que triunfe o mal é que a xente boa non faga nada.
  • A frase orixinal de Edmund Burke di así: When bad men combine, the good must associate; else they will fall one by one, an unpitied sacrifice in a contemptible struggle. (Cando os malvados se xuntan, os bós débense asociar; doutro xeito caerán un por un, un miserable sacrificio nunha miserable loita).

Luke. I am your father.

 • Luke. Son teu pai.
  • Realmente, Darth Vader responde a Luke: "No. I am your father" (Non. Son teu pai).

I am not a crook.

Me Tarzán. You Jane.

 • Eu Tarzán. Ti Jane.
  • O certo é que a frase non aparece en ningunha das películas e en ningún dos libros. Pero nas películas si di Tarzán. Jane sinalando alternativamente co dedo.

Blood, Sweat, and Tears.

 • Sangue, suor e bágoas.
  • A frase completa no famoso discurso de Winston Churchill di: I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. (Non teño máis ca ofrecer que sangue, esforzo, bágoas e suor).