Edmund Burke

En Galicitas, o Wikiquote en galego.

Edmund Burke (1729-1797) foi un filósofo, teórico político e político conservador angloirlandés


  • A primeira e a máis simple das emocións que descubrimos na mente humana é a curiosidade.
    • The first and the simplest emotion which we discover in the human mind is Curiosity.-A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757)
  • O home é pola súa propia natureza un animal relixioso.
    • Man is by his constitution a religious animal.-Reflections on the Revolution in France (1790)