Saltar ao contido

Capitalismo

En Galicitas, o Wikiquote en galego.

Capitalismo é definido como un sistema económico ou socio-económico baseado na propiedade privada dos medios de produción, no lucro, nas decisións canto ao investimento de capital feitas pola iniciativa privada, e coa produción, distribución e prezos dos bens, servizos e man de obra afectados polas forzas da oferta e a demanda.  • "É divertidísima a esquizofrenia dos nosos artistas e intelectuais de esquerda: admiran o socialismo de Fidel Castro, mais adoran tamén tres cousas que só o capitalismo sabe dar - bos cachés en moeda forte; ausencia de censura e consumismo burgués. Trátanse de fillos de Marx nunha relación adúltera coa Coca-Cola..."
- "Na virada do milênio", ‎Páxina 160, de Roberto de Oliveira Campos - Publicado por Topbooks, 1999 - 486 páxinas
  • "O capitalismo non é un bo sistema, mais ninguén inventou cousa mellor."
- Lech Walesa, ex-presidente polonés, en entrevista para Pedro Bial, da TV Globo [1] (abril de 2005)
  • "A anarquía económica da sociedade capitalista de hoxe en día é, na miña opinión, a verdadeira fonte dos males."
- Albert Einstein, "Why Socialism?" Monthly Review, nº 1, maio 1949
  • "Confío en prever o colapso do capitalismo e do inicio da historia. Algo vai mal na máquina que converte diñeiro en diñeiro, o sistema bancario entrará en colapso total, e vamos ter que facer permuta de permanecer vivos".
- I confidently predict the collapse of capitalism and the beginning of history. Something will go wrong in the machinery that converts money into money, the banking system will collapse totally, and we will be left having to barter to stay alive.
- Margaret Drabble, en: Guardian (Londres, 2 de xaneiro de 1993) [2]
  • "O vicio inherente ao capitalismo é a distribución desigual de bens; o do socialismo é a distribución por igual das miserias."
- The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.
- The sinews of peace: post-war speeches - páxina 23, Sir Winston Churchill, Winston Churchill - Cassell, 1948 - 256 páxinas
  • "A primeira lección da economía é a escaseza: nunca hai o bastante de algo para satisfacer todos aqueles que o queren. A primeira lección da política é ignorar a primeira lección da economía."
- The first lesson of economics is scarcity: There is never enough of anything to satisfy all those who want it. The first lesson of politics is to disregard the first lesson of economics.
- Thomas Sowell, Is Reality Optional?: And Other Essays (1993), p. 131
  • "Capitalismo é a explotación do home pelo home. O Socialismo é o contrario".
- Stanislaw Ponte Preta (citado por Francisco Quinteiro Pires en artigo de 16/09/08, "Sérgio Porto, o retrato do presente", xornal "O Estado de São Paulo - Caderno 2").