Saltar ao contido

Albert Einstein

En Galicitas, o Wikiquote en galego.

[Albert_Einstein] (1879 – 1955) Físico e Matemático

Verificadas[editar]

 • "Séguese da Teoría Especial da Relatividade que a masa e a enerxía son ambas manifestación diferente da mesma cousa - unha concepción non familiar para a mente media-. Polo tanto, a ecuación E = mc², na que a enerxía pónse como igual á masa, multiplicada polo cadrado da velocidade da luz, amosa que cada pequeno monto de masa pode ser convertido nunha gran cantidade de enerxía e vice versa. A masa e enerxía son de feito equivalentes, en acordo coa fórmula mencionada. Esto foi amosado por Cockcroft e Walton no 1932, de xeito experimental."
  • Fonte: "Atomic Physics". J. Arthur Rank Organization, Ltd. (1948) [1]
 • "Se un corpo libera unha enerxía L en forma de radiación, a súa masa diminúe en L/c²."
 • "Era, por suposto, unha mentira que leu sobre as miñas conviccións relixiosas, unha mentira que está a ser sistemáticamente repetida. Non creo nun Deus persoal e nunca o neguei e téñoo expresado claramente. Se algo hai en min que poda ser chamado relixioso é a admiración sen límite pola estructura do mundo ata onde a ciencia pode revelárnola."
  • Fonte: 1954 letter to an atheist. (Albert Einstein: The Human Side, editado por Helen Dukas e Banesh Hoffman, Princeton University Press, 1981.)
 • "O nacionalismo é unha enfermidade infantil. É o sarampelo da humanidade."
  • Fonte: The World as I see it (1934)
 • Este tema amósame que é a peor manifestación da natureza do rabaño, o sistema militar, o que eu aborrezo. Que un home poda ter pracer en marchar en formación para a tensión dunha banda é abondo para facer que eu o despreze. Fóille dado ese gran cerebro por erro; a columna vertebral era todo o necesario. Esta praga da civilización debe ser abolida con toda a velocidade posible. O heroísmo por orde, violencia sen senso, e todo o pestilente sen senso que vai en nome do patriotismo - Como o odio!
  • Fonte: The World as I see it (1934)
 • "Considero importante, aínda urxente necesidade, para os traballadores intelectuais ir xuntos, tanto para protexer o seu propio status económico como, falando de xeito xeral, asegurar a súa influencia no campo político."
  • Fonte: 1938, nun comentario explicando o por que se afiliou á Federación Americana de Profesores, como vocal.
 • "A moderna antropoloxía dinos, a través de investigacións comparativas das chamadas culturas primitivas, que o comportamento social dos seres humanos pode diferir grndemente, dependendo dos esquemas culturais que prevalezan e dos tipos de organización que predominen na sociedade. Así naqueles casos nos que están quenes tratan de impoñer que o conxunto dos homes poden baixar as súas esperanzas: os seres humanos non son condenados, a causa da súa constitución biolóxica, para aniquilarse mutuamente ou para estar baixo o imperio dun destino cruel e auto inflixido"
  • Fonte: Why Socialism?, Monthly Review, New York, 1 May 1949

Atribuídas[editar]

 • Se a miña teoría da relatividade é correcta, Alemania reclamarame como alemán e Francia dirá que son un home do mundo. Se se manifesta errónea, Francia dirá que son alemán e Alemania dirá que son xudeo.
 • Chegou a ser apabullantemente obvio que a nosa tecnoloxía excedeu a nosa humanidade.
 • Un ser humanoa é unha parte de un todo, chamado por nós Universo, unha parte limitada en temp e espacio. El ten unha experiencia propia, os seus pensamentos e sentementos, como algo separado do resto --unha especie de ilusión óptica da súa consciencia. Esta ilusión é un tipo de prisón para nós, restrinxindo os nosos desexos personais e de afecto a unhas poucas persoas próximas. A nosa tarefa debe ser liberarnos desta prisón pola ampliación dos nosos círculos de compasión para abrazar todas as critaturas vivas e o conxunto da natureza na súa beleza.
 • Unha persoa comeza a vivir cando pode vivir fóra de si mesmo.
 • A debilidade de actitude vólvese debilidade de carácter.
 • O realmente interesante para min é se Deus tivo elección na creación do mundo.
 • Quenqueira que colla para si e se invista como xuíz de verdade e coñecemento é afundido polo riso dos deuses.Whoever undertakes to set himself up as a judge of Truth and Knowledge is shipwrecked by the laughter of the gods.
 • Si, temos que dividir o noso tempo así, entre a nosa política e as nosas ecuacións. Pero para min a nosas ecuacións son de lonxe máis importantes. A política é só algo que concerne ó presente. Unha ecuación matemática permanece por sempre.
 • Non podes de xeito simultáneo previr e prepararte para a guerra.
 • Sabes, a liña de telégrafo é como unha especie gato de moi, moi longo. Tiras da súa cola en Nova Iorque e a súa cabeza está miañando en Os Anxos. Compréndelo? E a radio opera exactamente do mesmo xeito: envías sinais aquí, e eles recíbenas aló. A única diferencia é que aquí non hai gato.
 • Se só coñecese, tería sido cerralleiro.
 • Pode que as xeracións vindeiras crean apenas que algo con sangue camiñaba sobre a Terra. falando con Mahatma Gandhi