Victor Borge

En Galicitas, o Wikiquote en galego.

Victor Borge, artista.


  • O riso é a distancia máis curta entre dúas persoas.