Miguel de Unamuno

De Wikiquote
Saltar a: navegación, procurar

Miguel de Unamuno (Bilbao, 29 de setembro de 1864 - Salamanca, 31 de decembro de 1936), escritor e filósofo español.

Monumento a Unamuno no seu barrio natal

Auténticas[editar]

 • Que inventen eles!
  • ¡Que inventen ellos![1]
 • O demo é un anxo tamén.
  • El demonio es un ángel también.
  • Dos Madres
 • É triste non ser amado, pero é moito máis triste non ser capaz de amar.
  • Es triste no ser amado, pero es mucho más triste no ser capaz de amar.
  • Para un escritor joven
 • Estos terribeis sociólogos, que son os astrólogos e alquimistas do noso século vinte.
  • Estos terribles sociólogos, que son los astrólogos y alquimistas de nuestro siglo veinte.
  • Escepticismo fanático
 • Fé que non dubida é fé morta.
  • Fé que no duda es fé muerta.
  • La agonía del Cristianismo
 • A Compañía de Jesús e a República de Chile son as dúas grandes fazañas do pobo vascongado.
 • Venceredes, pero non convenceredes. Venceredes porque tedes sobrada forza bruta; pero non convenceredes, porque convencer significa persuadir. E para persuadir necesitades algo vos falta: razón e dereito na loita.
  • Vencereis, pero no convencereis. Vencereis porque teneis sobrada fuerza bruta; pero no convencereis, porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitais algo que os falta: razón y derecho en la lucha.
  • 12 de octubre de 1936, no Paraninfo da Universidade de Salamanca, contestando a Millán-Astray e outros.
 • Primeiro a verdade que a paz.
  • Primero la verdad que la paz.
  • Nota: frase grabada na fachada da Universidade de Salamanca.

Del sentimiento trágico de la vida (1913)[editar]

 • O home de carne e oso; o home que naceu, sofre, e morre - sobre todo, que morre; o home que come e bebe e xoga e durme e pensa e quere; o home que é visto i escoitado; o irmán, o verdadeiro irmán.
  • El hombre de carne y hueso; el hombre que nació, sufre, y muere - sobre todo, que muere; el hombre que come y bebe y juega y duerme y piensa y quiere; el hombre que es visto y escuchado; el hermano, el verdadero hermano.
  • Capítulo 1
 • A conciencia é unha enfermidade.
  • La conciencia es una enfermedad.
  • Capítulo 1
 • A verdadeira ciencia ensina, por enriba de todo, a dubidar e a ser ignorante.
  • La verdadera ciencia enseña, por encima de todo, a dudar y a ser ignorante.
  • Capítulo 5
 • Crer en Deus é anhelar a súa existencia e, ademáis, é actuar como si existise.
  • Creer en Dios es anhelar su existencia y, además, es actuar como si existiese.
  • Capítulo 8
 • Os mártires crean a fé, a fé non crea ós mártires.
  • Los mártires crean la fé, la fé no crea a los mártires.
  • Capítulo 9
 • Caer nun hábito é comezar a deixar de ser.
  • Caer en un hábito es empezar a dejar de ser.
  • Capítulo 9

Atribuídas[editar]

 • A envexa é mil veces máis terrible que a fame, porque é fame espiritual.
  • La envidia es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual.
 • A filosofía responde á necesidade de facernos unha concepción unitaria e total do mundo e da vida.
  • La filosofía responde a la necesidad de hacernos una concepción unitaria y total del mundo y de la vida.
 • Bicos que veñen rindo, logo chorando se van, e neles vaise a vida, que nunca máis volverá.
  • Besos que vienen riendo, luego llorando se van, y en ellos se va la vida, que nunca más volverá.
 • Cada novo amigo que gañamos na carreira da vida perfecciónanos i enriquécenos aínda máis polo que de nós mesmos nos descobre, que polo que del mesmo nos da.
  • Cada nuevo amigo que ganamos en la carrera de la vida nos perfecciona y enriquece más aún por lo que de nosotros mismos nos descubre, que por lo que de él mismo nos da.
 • Canto menos se le, máis dano fai o que se le.
  • Cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee.
 • Contra os valores afectivos non valen razóns, porque as razóns non son nada máis que razóns, é dicir, nen sequera verdade.
  • Contra los valores afectivos no valen razones, porque las razones no son nada más que razones, es decir, ni siquiera verdad.
 • Creo en Deus porque creo a Deus.
  • Creo en Dios porque creo a Dios.
 • O modo de dar unha vez no cravo é dar cen veces na ferradura.
  • El modo de dar una vez en el clavo es dar cien veces en la herradura.
 • O que ten fe en si mesmo non necesita que os demáis crean nel
  • El que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él.
 • É feble porque non dubidou o suficiente e quixo chegar a conclusións.
  • Es débil porque no ha dudado bastante y ha querido llegar a conclusiones.
 • É detestábel esa avaricia espiritual que teñen os que sabendo algo, non procuran a transmisión de esos coñecementos.
  • Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos.
 • É no aspecto relixioso onde hai que ir a buscar o máis típico e o máis radical dun pobo.
  • Es en el aspecto religioso donde hay que ir a buscar lo más típico y lo más radical de un pueblo.
 • Existe xente que está tan chea de sentido común que non lle queda o máis pequeno rincón para o sentido propio.
  • Existe gente que está tan llena de sentido común que no le queda el más pequeño rincón para el sentido propio.
 • Hai que buscar a verdade e non a razón das cousas. E a verdade búscase con humildade.
  • Hay que buscar la verdad y no la razón de las cosas. Y la verdad se busca con humildad.
 • Xamáis desesperes, aínda estando nas máis sombrías afliccións, pois das nubes negras cae auga limpa e fecundante.
  • Jamás desesperes, aun estando en las más sombrías aflicciones, pues de las nubes negras cae agua limpia y fecundante.
 • O meu gato nunca se ri ou se lamenta, sempre está razonando.
  • Mi gato nunca se rie o se lamenta, siempre está razonando.
 • Procuremos máis ser pais do noso porvir que fillos do noso pasado.
  • Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado.
 • Obra de modo que merezas ao teu propio xuizo e dos demáis a eternidade, que te fagas insustituibel, que non merezas morrer.
  • Obra de modo que merezcas a tu propio juicio y al de los demás la eternidad, que te hagas insustituible, que no merezcas morir.
 • O home é un produto social e a sociedade debe impedir que se perda para ela.
  • El hombre es un producto social y la sociedad debe impedir que se pierda para ella.
 • Refinada soberbia é absterse de obrar por non expoñerse á crítica.
  • Refinada soberbia es abstenerse de obrar por no exponerse a la crítica.
 • Sabeo todo, absolutamente todo. Figúrense o tonto que será.
  • Lo sabe todo, absolutamente todo. Figúrense lo tonto que será.
 • Salamanca, Salamanca, renacente maravilla, académica palanca da miña visión de Castilla.
  • Salamanca, Salamaca, renaciente maravilla, académica palanca de mi visión de Castilla.
 • Sinte o pensamento, pensa o sentimento.
  • Siente el pensamiento, piensa el sentimiento.
 • Todo acto de bondade é unha demostración de poderío.
  • Todo acto de bondad es una demostración de poderío.
 • A túa desconfianza me inquieta e o teu silencio me ofende.
  • Tu desconfianza me inquieta y tu silencio me ofende.
 • Unha das avantaxes de non ser feliz é que se pode desexar a felicidade.
  • Una de las ventajas de no ser feliz es que se puede desear la felicidad.
 • O que se considera un escéptico fará ben en mirar de vez en cando, o seu escepticismo con escepticismo.

Notas[editar]

Wikipedia
Vexa o artigo da Galipedia acerca de Miguel de Unamuno
Commons
Commons ten máis imaxes sobre: