Mark Twain

En Galicitas, o Wikiquote en galego.
Este artigo ou sección precisa de máis fontes ou referencias que aparezan nunha publicación acreditada que poidan verificar o seu contido, como libros de texto ou outras publicacións especializadas no tema. Por favor, axude mellorando este artigo.
Mark Twain

Mark Twain (1835 - 1910) escritor norteamericano.


  • "Francia, polo xeral, gobernárona as prostitutas."
1879
  • "Na dúbida, di a verdade."
  • "O home é a criatura que Deus fixo ao final dunha semana de traballo, cando xa estaba canso."
  • "Recolla un can na rúa, dealle de comer e el non lle morderá, eis a diferenza fundamental entre o can e o home."
  • "Un home cunha idea nova non está tranquilo ata que non a realiza."