Keith Bostic

En Galicitas, o Wikiquote en galego.

Keith Bostic.


  • Perl – The only language that looks the same before and after RSA encryption.
    • Perl, a única linguaxe que ten o mesmo aspecto antes e despois dun cifrado RSA.