Saltar ao contido

Jeremy Bentham

En Galicitas, o Wikiquote en galego.

Jeremy Bentham (1748 – 1832) foi un xurista, filósofo e reformista británico coñecido pola teoría do utilitarianismo e pola defensa dos dereitos dos animais.

 • A maior felicidade para o maior número é o fundamento da moral e a lexislación.
  • The greatest happiness of the greatest numbers is the foundation of morals and legislation.
  • The Commonplace Book (1843)
 • Todo castigo é dano: todo castigo é mao en si mesmo.
  • All punishment is mischief: all punishment in itself is evil.
  • Principles of Morals and Legislation' (1789)
 • Toda lei é unha infracción da liberdade.
  • Every law is an infraction of liberty.
 • Os avogados son as únicas persoas ás que non se castiga pola ignorancia da lei.
 • Lawyers are the only persons in whom ignorance of the law is not punished.
 • A cuestión non é se poden razoar nen se poden falar, senón poden sofrir?
  • The question is not can they reason, nor can they talk, but can they suffer?
  • Sobre os animais.