Erro de permisos

Non tes os permisos necesarios para importar páxinas doutro wiki, pola seguinte razón:

A acción que solicitaches está restrinxida aos usuarios que están nalgún destes grupos: Administradores, Importadores, Importadores transwiki.