Edward V. Berard

En Galicitas, o Wikiquote en galego.

Edward V. Berard.


  • Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen.
    • Camiñar sobre as augas e desenvolver software a partires dunha especificación é doado, sempre que ambas as dúas estean conxeladas.