Saltar ao contido

Charles Chaplin

En Galicitas, o Wikiquote en galego.

Charles Spencer Chaplin (16 de abril de 1889 - 25 de decembro de 1977), actor e director inglés.


 • All I need to make a comedy is a park, a policeman and a pretty girl.
  • O único que preciso para facer unha comedia é un parque, un policia e unha rapaza guapa.
  • A miña autobiografía (1964)
 • Friends have asked how I came to engender this American antagonism. My prodigious sin was, and still is, being a non-conformist. Although I am not a Communist I refused to fall in line by hating them.
Secondly, I was opposed to the Committee on Un-American Activities— a dishonest phrase to begin with, elastic enough to wrap around the throat and strangle the voice of any American citizen whose honest opinion is a minority of one.
  • Algúns amigos téñenme preguntado como foi que enxendrei este antagonismo americano. O meu prodixioso pecado foi, e ainda é, ser un anti-conformista. Ainda que non son comunista, rexeitei seguir aos demáis odiándoos.
En segundo lugar, opúxenme ao Comité de Actividades Anti-americanas - unha frase deshonesta, para comezar, suficientemente elástica como para arrebolala arredor do pescozo e estrangular a voz de calquer cidadán americano cuxa honesta opinión é unha minoría de un.
  • A miña autobiografía (1964)
 • Life is a beautiful magnificent thing, even to a jelly fish.
  • A vida é unha cousa fermosa, magnífica, mesmo para unha medusa.
  • Candilejas (resposta de Calvero á pergunta de Terry: "Que hai polo que se poida loitar?")
 • You’ll never find rainbows if you’re looking down.
  • Nunca atoparás arcos-da-vella se miras para o chan.
  • Swing High Little Girl (canción cantada por Chaplin)


 • A humanidade non se divide en heroes e tiranos. A súas paixóns, boas ou más, fóronlles dadas pola sociedade, non pola natureza.
 • A cousa máis triste que poida imaxinar é habituarme ao luxo.
 • Máis que de máquinas, precisamos de humanidade.
 • Por simple bon senso, non creo en Deus. En ningún.
 • Non preciso me drogar para ser un xenio... Non preciso ser un xenio para ser humano... Mais preciso do seu sorriso para ser feliz.
 • O tempo é o mellor autor. Sempre atopa un final perfecto.
 • Non se xulga un home polos trapos que veste, e si polo seu caráter.

Sobre Charles Chaplin

[editar]
 • Chaplin era un home perverso. Sádico. Vino torturar o seu fillo Sydney, humillalo, insultalo.
Marlon Brando sobre Charles Chaplin, que o dirixiu no filme A Condesa de Hong Kong, en 1966