Saltar ao contido

Casablanca

En Galicitas, o Wikiquote en galego.

Casablanca é un clásico filme estadounidense de 1942, dirixido por Michael Curtiz. Conta a saga daqueles que tentaban fuxir da Europa ocupada polos nazis para os Estados Unidos.


Rick Blaine[editar]

  • Eu non arrisco o meu pescozo por ninguén.
-I stick my neck out for nobody.
  • Tentou de todo para conseguilos, e nada funcionou. Deu o mellor de si para me convencer de que ela aínda estaba namorada por min, mais iso acabou hai moito tempo. Pola súa causa, finxiu que non o estaba, e eu deixeina finxir.
-She tried everything to get them, and nothing worked. She did her best to convince me that she was still in love with me, but that was all over long ago. For your sake, she pretended it wasn't, and I let her pretend.
  • Eu estaba disposto a dispararlle ao Capitán Renault, e eu estou disposto dispararlle a vostede.
-I was willing to shoot Captain Renault, and I'm willing to shoot you.
  • Aquí estate miranto a ti, raparigo.
-Here's looking at you, kid.
  • Louis, eu creo que este é o comezo dunha bela amizade.
-Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.
  • Se ela o aguanta, eu aguanto! Toque!
-If she can stand it, I can! Play it!
  • De todos os bares de todas as cidades do mundo todo, ela entra no meu.
-Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine.
  • Sempre teremos París
-We´ll always have Paris.