Saltar ao contido

Arthur Rimbaud

En Galicitas, o Wikiquote en galego.

Jean Nicolas Arthur Rimbaud (1854 - 1891), escritor francés.


 • Fun baixo o ceo, Musa! e fun o teu vasalo.
J'allais sous le ciel, Muse! et j'étais ton féal.
 • Ma Bohéme. Fantaisie (A miña Bohemia. Fantasía)
 • O meu albergue estaba na Osa Maior
As miñas estrelas no ceo tiñan un doce murmurio.
Mon auberge était à la Grande-Ourse.
Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou.
 • Ma Bohéme. Fantaisie
 • O meu triste corazón escuma na popa.
Mon triste coeur bave à la poupe.
 • Le Coeur Volé (O corazón roubado)
 • A negro, E branco, I vermello, U verde, O azul: vogais,
Direi algún día os vosos nacementos lantentes!
 • Voyelles (Vogais, 1871)
 • Atopáronna de nova
O que? - A Eternidade.
É o mar ido
Co Sol.
Elle est retrouvée,
Quoi? — L'Éternité.
C'est la mer allée
Avec le soleil.
 • L'Éternité (A Eternidade, 1872)
 • Ó estacións, ó castelos,
Que alma non ten defectos?
O saisons, ô châteaux,
Quelle âme est sans défauts?
 • Bonheur (Felicidade)
 • Abracei a alba do verán
J'ai embrassé l'aube d'été.
 • Illuminations. Aube (Iluminacións. Alva, 1874)
 • Chove docemente sobre a vila.
Il pleut doucement sur la ville.
 • Dun poema perdido
 • Digo que hai que ser vidente, facerse vidente. O poeta faise poeta por un longo, inmenso e razoado desarranxo de todos os sentidos.
Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens.
 • Carta a Paul Demeny (15 de maio de 1871)

O Barco Bébedo (Le Bateau Ivre, 1871)[editar]

 • Máis lixeiro que unha rolla eu dancei sobre as augas.
Plus léger qu'un bouchon j'ai dansé sur les flots.
 • Máis doce que aos cativos a carne das mazás,
A auga verde penetraba o meu casco de madeira.
Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sures,
L'eau verte pénétra ma coque de sapin.
 • Bañeime no Poema
Do Mar...
A devorar os azures verdes.
Je me suis baigné dans le Poème
De la Mer...
Dévorant les azurs verts.
 • Vin o sol baixo, chatolado de horrores místicos,
A iluminar longas fixacións violetas,
Parellos a dos actores de dramas moi antigos.
J'ai vu le soleil bas, taché d'horreurs mystiques,
Illuminant de longs figements violets,
Pareils à des acteurs de drames très-antiques.
 • Vin arquipélagos siderais! e illas
Cuxos ceos delirantes están abertos ao bogador:
É nesas noites sen fondo que dormes e te exilas.
Millón de paxaros de ouro, ó futuro Vengaddor?

Unha Estación no Inferno (Une Saison en Enfer, 1873)[editar]

 • Unha noite, sentei a Beleza no meu colo. - E atopeina amarga. - E amaldizoeina.
Un soir, j'ai assis la Beauté sur mes genoux. - Et je l'ai trouvée amère. - Et je l'ai injuriée.
 • Logrei facer esvaecer no meu espírito toda a esperanza humana.
Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine.
 • A vida é a farsa que todos debemos levar.
La vie est la farce à mener par tous.
 • Ogano, se ben o lembro, a miña vida era un festín ao que se abrían todos os corazóns, a onde fluían todos os viños.
Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les coeurs, où tous les vins coulaient.
 • Son escravo do meu bautismo.
Je suis esclave de mon baptême.
 • A vellice poética facía boa parte da miña alquímica do verbo.
La vieillerie poétique avait une bonne part dans mon alchimie du verbe.
 • Eu! eu que me teño dito mago ou anxo, dispensado de toda moral, póstrome no chan.
Moi ! moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol.
 • Hai que ser absolutamente moderno.
Il faut être absolument moderne.

Sen fonte[editar]

 • Eu son outro.
 • Penso que estou no inferno, logo estou nel.
 • A nosa pálida razón escóndenos o infinito.