Saltar ao contido

Alan Kay

En Galicitas, o Wikiquote en galego.
Alan Kay (2008)

Alan Curtis Kay (nacido o 17 de maio do 1940) é un enxeñeiro informático estadounidense.


  • Lisp isn't a language, it's a building material.
    • Lips non é unha linguaxe, é material de construción.
  • I invented the term 'Object-Oriented', and I can tell you I did not have C++ in mind.
    • Eu inventei o termo “orientado a obxectos”, e podo asegurarche que non estaba pensando en C++.
  • Most software today is very much like an Egyptian pyramid with millions of bricks piled on top of each other, with no structural integrity, but just done by brute force and thousands of slaves.
    • A maior parte do software a día de hoxe aseméllase moito a unha pirámide exipcia, con millóns de lousas amoreadas unhas sobre outras, sen ningún tipo de integridade estrutural, feitos simplemente por forza bruta e con miles de escravos.