Saltar ao contido

Últimas frases

En Galicitas, o Wikiquote en galego.

Colocadas alfabeticamente por nome.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Últimas palabras famosas na ficción | Véxase tamén

A[editar]

 • Ja, maar niet te veel.
  • Tradución: Si, pero non moitas"
  • Quen: Gerrit Achterberg, poeta holandés.
  • Contexto:Achterberg viña de aparcar o seu coche, cando a súa muller lle preguntou se quería algunhas patacas. Despois de contestar á pregunta sofreu un ataque ao corazón.
 • Para o máis forte!
 • Kratistos
  • Alexandre Magno
  • En resposta aos seus xenerais, que lle pediran que designara un herdeiro para o imperio. Elucúbrase con que puido ter dito "Krateros" (un deles, ausente na altura) e que os outros escolleron ouvir "Kratistos- o máis forte".
 • Non me movades os círculos!
 • mè mou tous kuklous taratte (Μη μου τους κύκλους τάραττε)
  • Arquímedes
  • A un soldado romano que o quería levar diante do seu xeneral tras a captura de Siracusa. Arquímedes estaba sentado no chan examinando uns teoremas xeométricos e o soldado matouno. Posteriormente este foi executado.
 • Que hora é?
  • Ataturk aos seus doutores o 10 de novembro de 1938 ás 9:05 am. O reloxo foi detido nese momento e así se mantén desde entón.

B[editar]

 • How were the receipts today at Madison Square Garden?
 • Agora podo cruzar as Areas Movedizas.
 • Now I can cross the Shifting Sands.
 • Aplaudide, amigos meus, a comedia rematou.
  • Ludwig van Beethoven
  • Plaudite, amici, comedia finita est. é a fórmula tradicional para rematar unha representación de commedia del arte.
  • Nota: Outras fontes din que as súas últimas palabras foron "Ouvirei no Ceo".
 • Denme café, vou escribir!
 • Nunca debín ter cambiado do whisky escocés para Martinis.
 • I should never have switched from Scotch to Martinis.
 • Tentade atinxir o voso obxectivo con dilixencia.
 • Suxeitas a rotura están todas as cousas compostas. Con determinación perduran.

C[editar]

 • Rematou a obra.
 • Acta est fabula.
 • Ti tamén, Bruto? / E ti, Bruto?
 • Et tu, Brute?
  • Xulio César
  • Atribuída na obra homónima de Shakesperare. Bruto, un dos seus asasinos, era o seu fillo adoptivo. Para Suetonio as súas últimas palabras terían sido Ista quidem vis est! ("Isto é violencia!").
 • Vou dunha Coroa corrompíbel a unha incorruptíbel, onde non se dá o alboroto, ningún alboroto no mundo. Lembrade!
 • I go from a corruptible to an incorruptible Crown, where no disturbance can be, no disturbance in the world. Remember!
  • Carlos I, rei de Inglaterra, ao ser executado (1649).
 • Achegádevos un paso, rapaces - será máis doado así.
 • Take a step forward lads - it'll be easier that way.
 • A Terra é sufocante... Xurádeme cortarme para que non se me enterre vivo.
 • Abúrreme xa todo isto.
 • I'm bored with it all.
 • Tentei tanto facelo ben.
 • I have tried so hard to do right.
 • Grazas, Deus. Estou canso de ser o máis gracioso deste cuarto.
 • Thank God. I'm tired of being the funniest person in the room.
 • Desde o día en que nacín a miña morte comezou o seu camiñar. Camiña cara min, sen presa.
 • Bon día, Robert.
 • Good morning, Robert.
 • Máis peso.
 • More weight.
  • Giles Corey, sendo interrogado durante os Xuízos de Salem. Colocáronselle pedras enormes sobre o peito para lograr que confesase que finalmente o esmagaron até morrer, sen ter confesado nada.
 • Maldita sexa... Non se che ocorra pedirlle a Deus que me axude.
 • Dammit . . . Don't you dare ask God to help me.
 • Foi unha estupenda partida de golf, tíos.
 • That was a great game of golf, fellers.
  • Bing Crosby. Estaba xogando os 18 furados do campo, cando o doutor dixéralle que só fixese nove. 20 minutos despois sufriu un ataque ao corazón.
 • Por que non? Despois de todo, perténcelle a El!
 • Why not? After all, it belongs to Him!
  • Charlie Chaplin. Díxoo cando alguén que estaba con el lle dixo "Que Deus bendiga a túa alma".
 • Seguindo a política do Canal 40 de traerlles o último en sangue e en cores, van ver outra primicia -- intento de suicidio.
 • In keeping with Channel 40's policy of bringing you the latest in blood and guts and in living color, you are going to see another first -- attempted suicide.
  • Christine Chubbuck, presentadora de televisión que, o 15 de xullo de 1974, durante dificultades técnicas en unha emisión, pronunciou estas palabras antes de tirar un revólver e dispararse na cabeza.

D[editar]

 • Non teño o menor medo de morrer.
 • I am not the least afraid to die.
 • Este fulano ten que parar... Veranos.
 • That guy's got to stop... He'll see us.
  • James Dean
  • Antes de morrer nun accidente de circulación.
 • Pero como demos pensas que isto me pode facer mal?
  • Denis Diderot, enciclopedista francés, á súa muller, que lle avisara que non comese demasiado.
 • Afasta ese carallo de monxas de min.
 • Get these fucking nuns away from me.
 • Adeus, meus amigos. Vou á gloria.
 • Farewell my friends, I go to glory!
  • Isadora Duncann
  • Antes de subir ao coche para ir para a casa. A súa bufanda enrolouse na roda e estrangulouna inmediatamente.
 • Afastádevos, isto podería mancar a alguén.
 • Stay back, this could hurt someone.
  • R. Budd Dwyer, tesoureiro da Comunidade de Pensylvania coa pistola coa que se suicidaría momentos máis tarde.

E[editar]

 • Aos meus amigos. O meu traballo está feito. Por que agardar?
 • To my friends: My work is done. Why wait?
 • Alá é moi fermoso.
 • It's very beautiful over there.
 • Sempre quixen á miña muller, os meus fillos e os meus netos e sempre quixen o meu pais. Quérome ir. Deus, acólleme.
 • I've always loved my wife, my children, and my grandchildren, and I've always loved my country. I want to go. God, take me.

F[editar]

 • Non é nada... non é nada...
 • Es ist gar nichts... es ist gar nichts...
  • Franz Ferdinand, Arquiduque de Austria
  • Murmurado ao Conde Harrach logo de recibir o disparo.
 • Odiaría morrer dúas veces. É tan aborrecido.
 • I'd hate to die twice. It's so boring.
 • Ei, Jimmie! Os Limpachaminés. Fálalle á Espada. Cala, es un bocazas! por favor venme axudar, Henny. Max ven acó... Sopa de xudías franco-canadiana... Quero pagar, que me deixen en paz...
 • Hey, Jimmie! The Chimney Sweeps. Talk to the Sword. Shut up, you got a big mouth! please come help me up, Henny. Max come over here... French Canadian bean soup...I want to pay, let them leave me alone...
  • Arthur Flegenheimer, mafioso, coñecido tamén como Dutch Schultz, despois de dispararlle outro mafioso e mentres o interrogaba a policía no leito.
 • Que tal este titular para o xornal de mañá? "French Fries" ("Patacas fritas" ou "French fríxese")
 • How about this for a headline for tomorrow's paper? 'French Fries'.

G[editar]

 • Hey Ram!... (O, Rama!)
 • O, Swai, teño unha dor aquí. Swai, non o podes parar?, O, o, Swaim!
 • [To his chief of staff, David G. Swaim] Oh Swaim, there is a pain here. Swaim, can't you stop this? Oh, oh, Swaim!
 • Máis luz.
 • Mehr Licht.
  • Johann Wolfgang von Goethe
  • Dise tamén que as últimas pronunciadas dirixidas á súa filla Ottilie foron "Ven, pequena, e dáme a túa man".
 • Cabróns estúpidos! Cabróns estúpidos!
 • Bakayaro! Bakayaro!
 • Sei que viñestes matarme. Disparade, só ides matar un home.
Sei que estade aquí para matarme. Disparade, covardes, só ides matar un home.
Aprendede isto: estades matando un home.
  • Ao sarxento Jaime Terán, designado para executalo ou tal vez voluntario. As súas últimas palabras ao coronel Arnaldo Saucedo Parada, xefe de intelixencia da Oitava División, que redactou o informe oficial sobre os últimos momentos do Ché serían: "Sabía que me iades matar. Nunca me debín deixar coller vivo. Dígalle a Fidel que este fracaso non significa o final da revolución, que triunfará noutras partes. Dígalle a Aleida que esqueza isto, que volva a casar e sexa feliz e que faga que os nenos sigan estudando. Pídalles aos soldados que apunten ben". Tamén se di que cando o atraparon dixo: "Non disparedes. Son Che Guevara e vallo máis vivo que morto. Inicialmente o xeneral Ovando, Xefe das Forzas Armadas Bolivianas declara que morrera en combate e que xusto antes de morrer dixera "Son Che Guevara e fallei".

H[editar]

Esta é unha ferida mortal, doutor.

 • Liberemos ao pobo romano da súa continua preocupación, a quen lle tarda esperar a morte dun vello.
 • Liberemus diuturna cura populum Romanum, quando mortem senis exspectare longum censent.
 • Está ben. Le un pouco máis.
 • That's good. Read some more.
 • Sei que vou para onde está Lucy.
 • I know that I am going where Lucy is.
 • Todo está perdido! Monxes, Monxes, Monxes! Ben, foise todo - Imperio, Corpo e Alma!
 • All is lost! Monks, Monks, Monks! So, now all is gone - Empire, Body, and Soul!.
 • Cando acabe a música, apagade as luces.
 • When the music's over, turn off the lights.

I[editar]

 • Ao contrario!
 • Tvert imot!
  • Henrik Ibsen
  • A unha enfermeira que dixera que o vía mellor do normal.

J[editar]

 • Crucemos o río e descansemos baixo a sombra das árbores.
 • Let us cross over the river, and rest under the shade of the trees.
 • É hoxe o día catro? [o doutor: "Moi logo será"] Entrégolle o meu espírito a Deus, a miña filla ao meu país.
 • "Is it the Fourth?" [Doctor Robley Dunglison: "It soon will be."] "I resign my spirit to God, my daughter to my country."
  • Thomas Jefferson, o 4 de xullo de 1826, 50 aniversario da Declaración de Independencia. John Adams, rival político e posteriormente amigo, morrera unhas horas antes.

K[editar]

 • Iso é bastante obvio.
  • John F. Kennedy, en resposta ao comentario de Mrs. Connolly "Señor Presidente, non pode dicer que Dallas non o quer".
  • Hai algún ferido?
  • Á súa muller xusto antes de caer en coma logo de receber o disparo.
  • Robert F. Kennedy

L[editar]

 • Oxalá estivese esquiando [[Enfermeira: "O, Sr. Lauren, esquía?"] Non, pero prefería estar esquiando que facendo o que estou a facer.
 • Disparáronme.
 • "I'm shot."

M[editar]

 • [Sobriña: "Que lle pasa, tío James?"] Só un cambio de opinión, querida. Sempre falo mellor deitado.
 • [Niece: "What is the matter, Uncle James?"] "Nothing more than a change of mind, my dear. I always talk better lying down."
 • Perdón, señor.
 • Pardonnez-moi, monsieur.
 • Veña, saia! As últimas palabras son para os parvos que ainda non dixeron bastante.
  • Karl Marx, a quen a servinte lle perguntara cais eran as súas últimas palabras.
 • Díxenvos que estaba enfermo.
 • I told you I was ill.
 • Sabe mal.
 • It tastes bad.
 • Dispara ao peito!
 • Vaia, esta si que é unha agradábel sorpresa.
 • Well, this is certainly a pleasant surprise

N[editar]

 • Grazas a Deus, cumprin co meu deber.
 • Tarde. Isto é fidelidade.
 • Sero. Haec est fides.
  • Nerón, emperador romano.
  • Tamén se di que dixo "Que artista morre comigo".

O[editar]

 • So vou saír. Pode levar algún tempo.
 • I am just going out. I may be some time.
  • Lawrence Oates, da desgraciada expedición antártica, que sufría de conxelación e sentía que aumentaba as posibilidades de sobrevivir dos seus compañeiros se abandonaba a tenda. Variante: "Vou saír mexar.".
 • Para que? Estou ben ao nivel dos fusís.
 • ¿Para qué? Estoy bien al nivel de los fusiles.
  • Melchor Ocampo, político anticlerical mexicano, cando os verdugos lle mandaron axeonllarse.
 • Isto non é Hamlet, sabes? Non ten que ir á maldita orella.
 • This isn't Hamlet, you know. It's not meant to go into the bloody ear.

P[editar]

R[editar]

 • Vou procurar un grande talvez.
 • Je m'en vais chercher un grand peut-être.

S[editar]

 • Apaga o maldito cigarro!
  • Saki, antes de que o matase un francotirador.
 • Morrer é doado, a comedia é difícil.
 • Dying is easy, comedy is hard.
 • Crito, débolle un galo a Esculapio. Lembrarás pagarlle a débeda?
 • Crito, I owe a cock to Asclepius. Will you remember to pay the debt?
  • Sócrates (Esculapio era o deus grego da medicina e Sócrates acreditaba que a morte era unha liberación.
 • Cal é a resposta? [sen resposta] Nese caso, cal é a pregunta?
 • What is the answer? [no response] In that case, what is the question?

T[editar]

 • Xesús, ámote. Xesús, ámote.
 • Acábome de tomar dezaoito whiskies sós. Pénso que é o record. En trinta e nove anos, iso é todo o que fixen.
 • I just had eighteen straight scotches. I think that's the record...After thirty-nine years, this is all I've done.
 • Non merezo a morte, pero de nada me arrepinto na miña vida excepto dunha cousa.
 • Mihi vita immerenti eripitur; neque enim extat ullum meum factum paenitendum expecto dumtaxat uno.
  • Tito, emperador romano.

V[editar]

 • A Revolución é como Saturno: devora os seus propios fillos.
 • La Révolution est comme Saturne : elle dévore ses propres enfants.
 • Ai de min, penso que me estou convertindo nun deus.
 • Vae, puto deus fio. (cando sabía que ia morrer)
 • O emperador debe morrer de pe.
 • Imperatorem stantem mori oportet. (ao morrer)
 • Veña, meu home, non é o momento de facer inimigos.
  • Atribuído a Voltaire cando un sacerdote lle pediu que renunciase a Satanás.

W[editar]

 • O meu papel pintado e eu estamos nunha loita a morte. Ou o un ou o outro nos temos que ir.
 • My wallpaper and I are fighting a duel to the death. One or the other of us has to go.
  • Oscar Wilde
  • Variación: "Estas cortinas estanme matando, un dos dous se ten que ir". ou "O se vai o papel pintado ou eu".

X[editar]

 • Pai, ás túas mans encomendo o meu espírito.
  • Xesús de Nazaret. Lucas 23:46
   • Xoán 19:30: "Acabouse".
   • Marcos 15:34, Mateo 27:46: (Deus, Deus, por que me abandonaches?) Eloi, Eloi, lama sabacthani? (arameo).

Últimas palabras famosas na ficción[editar]

 • O horror! O horror!
 • The horror! The horror!
  • Kurtz en O corazón das trebas, de Joseph Conrad.
 • Todos eses momentos perderánse no tempo. Como bágoas na choiba. Hora de morrer.
 • Liberdaaade!!!
 • Freeeedom!!!
  • William Wallace en Braveheart, despois de ser torturado antes de ser executado.

Véxase tamén[editar]