Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 preferential schulze en 2011-05-29T00:00:00Z 2011-06-12T23:59:59Z 200 Tim Starling|Abbasjnr|Werdna|Ral315|Matanya|Mardetanha|Jon Harald Søby 2 gpg 200 https://wikimedia.amellus.net/index.php/Special:SecurePoll board-vote-2011 1 1 1 1 https://secure.wikimedia.org/$site/$lang/w 1 Eleccións ao Consello de Administración da Wikimedia de 2011 Eleições para a Board of Trustees de 2011 Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 Dámoslle a benvida ás eleccións ao Consello de Administración da Wikimedia de 2011. Vanse escoller tres persoas para que representen á comunidade de usuarios dos diversos proxectos da Wikimedia. Eles axudarán a determinar a futura dirección que tomarán os proxectos da Wikimedia, individualmente e como grupo, e representarán os <em>seus</em> intereses e preocupacións ao Consello de Administración. Ademais, decidirán maneiras de xerar ingresos e o destino destes cartos obtidos. Por favor, antes de votar, lea coidadosamente as presentacións dos candidatos e as súas respostas ás preguntas formuladas. Cada un dos candidatos é un usuario respectado, que ten dedicado tempo e esforzo para facer que estes proxectos sexan lugares agradables comprometidos coa construción e libre distribución do coñecemento humano. Por favor, faga unha valoración segundo as súas preferencias enchendo as caixas cun número (1 = candidato favorito, 2 = segundo favorito,...). Poderá dar a mesma preferencia a máis dun candidato e deixar candidatos sen valorar. Suponse que prefire os candidatos valorados aos que non o están e que é indiferente para vostede a orde dos non valorados. O gañador das eleccións será calculado usando o método Schulze. Para obter máis información, consulte as páxinas oficiais das eleccións. Se quere máis información, visite: * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011/gl Eleccións ao Consello de Administración da Wikimedia do ano 2011] * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011/Candidates/gl Candidatos] * [http://en.wikipedia.org/wiki/Schulze_method Método Schulze] Bem-vindo às eleições 2011 da Wikimedia Board of Trustees. Votaremos em três pessoas que irão representar a comunidade de utilizadores nos vários projectos Wikimedia. Essas pessoas irão ajudar a determinar a orientação futura a ser seguida pelos projectos Wikimedia, individualmente ou como um todo, e representarão os <em>seus</em> interesses e preocupações em relação ao Comité. Irão, também, tomar as decisões relativas a formas de obtenção e alocação de fundos. Por favor, leia cuidadosamente as declarações dos candidatos e suas respostas a perguntas antes de votar. Cada um dos candidatos é um utilizador respeitado, tendo contribuído com tempo e dedicação para tornar estes projectos um ambiente acolhedor empenhado na procura e livre distribuição do conhecimento humano. Pontue os candidatos de acordo com a sua preferência inserindo um número junto ao box fornecido (1 = candidato favorito, 2 = segunda preferência de candidato, ...). Você poderá demonstrar o mesmo nível de preferência para mais de um candidato, bem como manter candidatos sem pontuação alguma. Será assumido que você prefere todos os candidatos pontuados ao invés que não foram pontuados, e que você é indiferente em relação aos que não receberam pontuação. O vencedor da eleição será calculado usando o método de Schulze<!-- Not decided yet! -->. Para mais informações, veja as páginas oficiais da eleição. Para mais informações, consulte: * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011 Eleição] * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011/Candidates Candidatos] * [http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Schulze Método de Schulze]<!-- Not decided yet! --> Welcome to the 2011 election for the Wikimedia Board of Trustees. We are voting for three people to represent the community of users on the various Wikimedia projects. They will help to determine the future direction that the Wikimedia projects will take, individually and as a group, and represent <em>your</em> interests and concerns to the Board of Trustees. They will decide on ways to generate income and the allocation of moneys raised. Please read the candidates' statements and responses to queries carefully before voting. Each of the candidates is a respected user, who has contributed considerable time and effort to making these projects a welcoming environment committed to the pursuit and free distribution of human knowledge. Please rank the candidates according to your preferences by filling in a number beside the box (1 = favourite candidate, 2 = second favourite, ...). You may give the same preference to more than one candidate and may keep candidates unranked. It is presumed that you prefer all ranked candidates to all not ranked candidates and that you are indifferent between all not ranked candidates. The winner of the election will be calculated using the Schulze method<!-- Not decided yet! -->. For more information, see the official election pages. For more information, see: * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011 Board elections 2011] * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011/Candidates Candidates] * [http://en.wikipedia.org/wiki/Schulze_method Schulze method]<!-- Not decided yet! --> Esta votación levarase a cabo en servidores que funcionan co [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Prema no botón de embaixo para ir ao servidor da votación. Esta votação será realizada nos servidores operados pela [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Clique no botão seguinte para aceder ao servidor da votação. This vote will be conducted on servers operated by [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Click the button below to be transferred to the vote server. local 201